El mercat del productors

Una selecció de productors d’excepció!

Possibilitat menjar localment !

El DJ

Indigènes Sound System us ambientarà durant tota la durada del saló!

On menjar i beure ?
(Al voltant de la fira)

Restaurant «Le Divil»
Restaurant «Les 3 Journées»
Restaurant «Le FoodLab»
Bar à vin «L’arbre à vins»

29 & 30 d’abril 2018
Església dels Dominicans, Perpinyà